Den 25. januar 2018:


GeneralforsamlingPå generalforsamlingen blev baneudvalget udvidet, så de mange opgaver lettere kan håndteres.

Samtidigt blev der nedsat et festudvalg, som skal arbejde med at arrangere de forskellige fester der afholdes i løbet af året.

Der blev også oprettet en overordnet medie og PR post, så klubben kan få endnu mere fokus på udbredelse og informationer.
Den 14. oktober 2017:


Så kommer den nye multibygning!Esbjerg Kommune har bevilliget et anlægstilskud til en stor multibygning i 3 etager, som opføres i 2019/2020.

Den kommer til at indeholde dommertårn, mødelokaler, klublokale, kiosk, toiletter med baderum og meget mere.
Den 27. maj 2017:


Indvielse af den nye Korskrobane!Arrangementet startede allerede dagen før, hvor de forskellige racerbiler blev fremvist på torvet i Esbjerg. Samtidig sendte TV Syd direkte fra træningen på Korskrobanen.

Hele dagen forløb i høj solskin og med rigtig godt race til de mange publikummer på volden.

Viceborgmesteren indviede officiel banen ved at klippe den røde tråd, hvor efter han fik den første tur på banen.
CVR nr.:   36871725
Esbjerg Motorsport Auto
Næste løb: 29. september 2018